help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 oktober 1978 tot bepaling, voor de toepassing van artikel 50 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, van wat verstaan moet worden onder investeringen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en van de regelen volgens welke het vrijgestelde bedrag wordt afgetrokken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/1978
Pagina:12489
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1979