help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass des Minister-Präsidenten vom 26. April 1996 bezüglich der Gleichstellung von Diplomen und Ausbildungen des Pflegepersonals in Altenheimen und Alten- und Pflegeheimen

Besluit van de Minister-President van 26 april 1996 betreffende de gelijkstelling van de diploma's en opleidingen van het verzorgingspersoneel werkzaam in rustoorden voor bejaarden en in rust- en verzorgingstehuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/1997
Pagina:18259
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/07/1997 tot ...