help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs
NIEUW OPSCHRIFT VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
[Koninklijk besluit van 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in de diverse niveaus van het onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften]

NEUER TITEL FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT
[Königlichen Erlasses vom 28. Juni 1978 zur Bestimmung der Arten und der Organisation des Förderschulwesens und zur Festlegung der Aufnahme- und Beibehaltungsbedingungen auf den verschiedenen benen des Förderschulwesens]
Königlichen Erlasses vom 28. Juni 1978 zur Bestimmung der Arten und der Organisation des Sonderschulwesens und zur Festlegung der Aufnahme- und Beibehaltungsbedingungen auf den verschiedenen Ebenen des Sonderschulwesens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/1978
Pagina:9594
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1978

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 01/09/1978 tot ...