help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 juni 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1976 houdende algemene bouwverordening voor de inzake stedenbouw beschermde gebieden van sommige Waalse gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1978
Pagina:8917
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking