help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 maart 1978 betreffende de mogelijkheid van vervroegde pensionering voor sommige gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers, die niet als zodanig zijn herbenoemd in gemeenten die door samenvoeging zijn ontstaan of bij een aanhechting betrokken, alsmede voor sommige secretarissen en ontvangers van de randfederaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1978
Pagina:3221
  • 06/03/1978 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking