help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 juni 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1997
Pagina:16399
Advies van de Raad van State 25992
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2 tot 11 en 15 tot 17: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten
Art. 13: 01/07/1997

Periode van geldigheid van 01/09/1996 tot ...