help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1980 tot erkenning van diploma's voor het doel van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1956


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1981
Pagina:15836
Advies van de Raad van State 13876
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980
Artikel 3: 01/01/1976

TT 30/09/1984 (KB 05/10/1984)

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 30/09/1984