help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1993 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP), wat de dienst "Bestaansminimum" en de dienst "Financiën en Onderstandskosten" van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1993
Editie:1
Pagina:16716
Advies van de Raad van State 21665
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking