help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 mei 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1959 betreffende het statuut der reserveofficieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/1981
Pagina:7068
Advies van de Raad van State 13929
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/11/2003