help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 118 van 23 december 1982 betreffende de oprichting van tewerkstellingszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1982
Nummer: 118
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1982
Pagina:15352
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15056
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 09/01/2014