help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr 22531 van 12 oktober 1982 houdende vernietiging van het koninklijk besluit van 7 april 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Leuven, in zover het betrekking heeft op een grond gelegen te Neerijse, Kamstraat, ten kadaster gekend of het geweest zijnde sectie B, 422b


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1982
Nummer: 22531
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Opmerkingen