help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 19 april 1990 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met het oog op de opvang van personeelsleden overdragen van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu en van het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1990
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/02/1991
Pagina:3345
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1990

Periode van geldigheid van 01/02/1990 tot ...