help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 maart 1982 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van carrossier-hersteller in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1982
Pagina:3555
Advies van de Raad van State 14396
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/03/1982 tot 01/09/2007