help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 januari 1997 tot aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIP's) bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1997
Pagina:7890
Advies van de Raad van State 24751
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/04/1997 tot ...