help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 juli 1983 tot wijziging van artikel 3, § 3, eerste lid, van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1983
Pagina:10196
Advies van de Raad van State 14874
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking