help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 1983 tot oprichting van een Consultatieve Raad voor het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1983
Pagina:13303
Advies van de Raad van State 14677
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/10/1983 tot 27/08/1997