help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 januari 1983 tot goedkeuring van de saneringsplannen van sommige Franstalige deficitaire universitaire instellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/01/1983
Pagina:1442
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15127
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 31/12/1989