help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 januari 1983 tot wijziging van artikel 793 van het Burgerlijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1983
Pagina:1041
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking