help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1984 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie belast met het onderzoek van de aanvragen tot inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 64, §3, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1985
Pagina:2807
Advies van de Raad van State 16178 + 16332
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/03/1985 tot 30/11/2020