help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 november 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1978, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 17 augustus 1979 en 3 december 1982, tot vaststelling van de wijze waarop de examens moeten worden georganiseerd tot verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid voor het ambt van kantonnaal inspecteur in het basisonderwijs (Nederlands taalstelsel). Reglement van orde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1985
Pagina:991
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/09/1991