help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 september 1985 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 1984 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen om bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart te voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1985
Pagina:17212
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1985

Periode van geldigheid van 01/09/1985 tot ...