help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 juli 1984 tot aanvulling van het Ministerieel besluit van 14 juli 1981 tot vaststelling van de maximumprijzen van de tarieven van de onderhouds- en herstellingsprestaties voor motorvoertuigen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 17 november 1982 en 1 december 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1984
Pagina:10065
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1984