help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 augustus 1984 genomen in uitvoering van artikel 1, § 4, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en tot vaststelling van de modaliteiten inzake de afgifte van het advies van het inrichtingshoofd aan de ouders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1984
Pagina:13945
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1984