help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 juni 1984 tot vaststelling, voor het jaar 1984, van de breuk beoogd in artikel 127, §2, 3° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/07/1984
Pagina:10217
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1984