help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juni 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1982 houdende de organisatie van de Algemene Afvaardiging tot hervorming van de Rijkscomptabiliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1984
Pagina:10664
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/05/1983

Periode van geldigheid van ... tot 30/11/1987