help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 mei 1984 houdende bepaling van de ambten welke onverenigbaar geacht worden met het uitoefenen van verminderde prestaties in de hoven en rechtbanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/1984
Pagina:8211
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking