help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 januari 1984 - Toekenning van een toelage voor onregelmatige dienstprestaties aan de personeelsleden van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur wier geldelijke toestand geregeld wordt op grond van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/03/1984
Pagina:3613
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1979

Periode van geldigheid van 01/10/1979 tot 01/09/1999