help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 januari 1984 tot vaststelling van de berekening en de betalingsmodaliteiten van de retributies tot dekking van de kosten voor de controle en de monitoring van de effecten op het maritiem milieu en de levende rijkdommen van de zee van de stortingen in zee, en verbrandingen op zee, van stoffen en materialen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1984
Pagina:1048
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking