help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 juni 1996 houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Bolivië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 25 april 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1997
Pagina:2246
  • 03/05/2019 (Bericht)
    Addendum (opzegging van de overeenkomst door de Boliviaanse autoriteiten en datum van buitenwerkingtreding van de overeenkomst)
  • 29/12/2003 (Rechtzetting)
    Addendum (vermelding van de andere instemmingsakten en van de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst)
Advies van de Raad van State 23745
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/02/1997 tot ...