help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 november 1985 tot uitvoering van artikel 2.2. van het koninklijk besluit van 16 mei 1986 tot vaststelling van de bezoldigingsmaatregelen toepasselijk op sommige Belgische personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van leden van de militaire gemeenschap, die bij overeenkomst worden aangeworven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/01/1986
Pagina:10
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980