help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 november 1985 houdende maatregelen tot uitvoering van artikel 2bis, § 3 van het statuut van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw "IWONL"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/11/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1986
Pagina:3544
Advies van de Raad van State ( 16861 ) + U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1985

Opmerkingen IWONL opgeheven ingevolge W 06/08/1993, art. 74 - iwt. 29/06/2002 (KB 15/04/2002) / IRSIA supprimé par L 06/08/1993, art. 74 - vig. 29/06/2002 (R 15/04/2002).