help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 juni 1985 houdende het reglement van het personeel van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1985
Pagina:10505
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 10

Opmerkingen Impliciet opgeheven MBFO 25/09/1997
Abrogé implicitement MBFO 25/09/1997