help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1988 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP), in hoofde van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ressorteren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/1988
Pagina:15179
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 18494
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Cfr 09/02/1990