help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1937 houdende oprichting van een Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1987
Pagina:1669
Advies van de Raad van State 17084
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking