help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmede gelijkgestelde plicht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1970
Pagina:8373
Advies van de Raad van State U -D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/08/1970 tot ...