help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 oktober 1986 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 1983 betreffende de uitgifte van de supertranches van de Nationale Loterij in de vorm van tranches van het "Duo"-type


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1986
Pagina:14669
Advies van de Raad van State 17453
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking