help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 27040 van 17 oktober 1986

"Vernietigd wordt het ministerieel besluit van 13 april 1984 betreffende de aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor het invoeren, het fabriceren, het bereiden, het te koop bieden of het verkopen van niet-ingekapselde radio-isotopen voor het gebruik in de geneeskunde of de veeartsenijkunde."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/10/1986
Nummer: 27040
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/01/1987
Pagina:1453
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 13/04/1984

Periode van geldigheid van 13/04/1984 tot ...