help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juni 1986 tot opheffing van artikel 99 van de bij het koninklijk besluit van 30 april 1962 gecoördineerde dienstplichtwetten en van artikel 264, laatste lid, van het Strafwetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1986
Pagina:11025
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking