help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 maart 1986 waarbij de Vaste Wervingssecretaris gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/1986
Pagina:4700
Advies van de Raad van State 16867
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Ce texte remplace et annule celui paru au MB 15/03/1986, p. 3468 / Deze tekst vervangt en vernietigt degene verschenen in het BS 15/03/1986, bl. 3468.