help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 3. Juli 2009 zur Regelung der Unterzeichnung der Rechtsakte der Regierung

Besluit van Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 3 juli 2009 houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/2009
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/08/2009
Pagina:56849
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/07/2009

Periode van geldigheid van 03/07/2009 tot 29/06/2014