help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van artikel 42, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, betreffende de uitbetaling van de jaarlijkse vergoedingen, van de renten en van de bijslagen]
Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot uitvoering van de artikelen 42, tweede lid, 45 en 45bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/1988
Pagina:41
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988

Opmerkingen Bijlagen: de eerste bijlage die werd ingevoegd in dit besluit is zonder nummer; zie bijgevolg "Bijlage" in de analyse.