help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 houdende de modaliteiten met betrekking tot de oprichting bij het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme van een reservefonds zonder bijzondere bestemming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1987
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1988
Pagina:2840
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking