help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 augustus 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/08/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1996
Pagina:27867
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1995

Periode van geldigheid van 01/10/1995 tot 01/09/1998