help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1958 tot vaststelling van het organiek kader van het administratief, gespecialiseerd en meesters-, vak- en dienstpersoneel van de instellingen ressorterende onder het bestuur van het hoger onderwijs en de wetenschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1987
Pagina:19727
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988