help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 juni 1987 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1985 tot instelling van een brevet van rechthebbende ter uitvoering van artikel 71, § 3, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/1987
Pagina:10786
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1987

Periode van geldigheid van 01/04/1987 tot 01/08/2002