help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 januari 1987 betreffende de vrachtprijzen voor de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart gesloten bevrachtings- contracten met betrekking tot het goederenvervoer binnen de grenzen van het Koninkrijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1987
Pagina:1484
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987

Periode van geldigheid van ... tot 29/11/1998