help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 september 1988 houdende goedkeuring van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag, en van de Bijlagen I en II, opgemaakt te Wenen op 22 maart 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1988
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1989
Pagina:4866
Advies van de Raad van State 17722
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/03/1989 tot ...