help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijlage I - Toewijzingsreglement sociale koopwoningen - Bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/2006
Nummer: I
Aard van de akte: Bijlage
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/2006
Editie:2
Pagina:60631
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/11/2006 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
BVR 29/09/2006