help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 augustus 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 1982 tot vaststelling van afmetingen en kleur der stembiljetten voor de parlements-, provincieraads-, gemeenteraads-, agglomeratieraads- en federatieraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/08/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1988
Pagina:12167
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking