help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 december 1989 betreffende het algemeen vrachtenpeil en de bijzondere vrachtenpeilen van toepassing op de door bemiddeling van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart (DRB) gesloten bevrachtings- of huurcontracten met betrekking tot het vervoer of de opslag van goederen binnen de grenzen van het Rijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/12/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1990
Pagina:1177
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990